Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Hinter dem Bahnhof liegt das Meer

Richter, Jutta.

333 richter hinter dem bahnhof liegt das meerNeuner želi na more, onamo gdje je toplo i rastu limuni. Bez novca nećeš daleko stići, objašnjava mu Kosmos, gradski bogataš kojem se Neuner priključio. Zajedno pokušavaju skupiti novac potreban za putovanje. Ali jedino što bi Neuner mogao prodati jest njegov anđeo čuvar. Ali on nije ovdje. Ili možda jest?

Hinter dem Bahnhof liegt das Meer [Iza kolodvora je more] Jutte Richter u rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Alexandrua Al. Sahighiana s naslovom Să nu vinzi înger păzitor! Objavljen je kod izdavača Humanitas iz Bukurešta.