Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Der kleine Ritter Trenk

Boie, Kirsten.

285 boie trenkRađaš se kao rob, umireš kao rob, rob si cijeli život – da, tako je to! Nije li grozno što svi seljani slušaju svog plemića, a ne sebe? Mišljenje je to seoskog dječaka Trenka. Želi život bolji od onog kakav je imao njegov otac, kojega su nedavno opet pretukli na dvoru. I tako Trenk, zajedno sa svojim praščićem, kreće u grad ne bi li ondje pronašao svoju sreću. No, sreću baš i nije onako jednostavno naći kako je to Trenk zamišljao – ali, nasreću, na svom putu nailazi na prijatelje koji mu pomažu.

Knjiga Der kleine Ritter Trenk [Mali vitez Trenk] Kirsten Boie u bugarskom je prijevodu (probni odlomak) Krasimire Petkove s naslovom Малкият рицар Тренк objavljena kod izdavača EMAS iz Sofije.