Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Urban, Peter

.

urban peterPeter Urban rođen je 1941. u Berlinu, studirao je slavistiku, germanistiku i historiju u Würzburgu i Beogradu. Bio je suosnivač izdavačke kuće autora u Frankfurtu na Majni i smatra se jednim od najistaknutijih njemačkih prevoditelja i urednika za rusku, srpsko-hrvatsku i češku književnost. Poznat je postao po svojim novim prijevodima djela Antuna Čehova. Nagrade: Nagrada za prevođenje Njemačke akademije za jezik i poeziju (1974.), Nagrada za prevođenje Helmut M. Braem (1980.), Hessenska nagrada za posredovanje u kulturi i umjetnosti (1994.), Lajpciška književna nagrada za sporazumijevanje u Europi (2000.), Nagrada Jane Scatcherd (2003.), Nagrada Turgenjev Jeljcinove Zaklade iz Moskve (2008.). Peter Urban umro je 9. decembra 2013. u dobi od 72 godine.