Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Pavlović, Miodrag

.

pavlovic miodragMiodrag Pavlović, rođen 1928. u Novom Sadu, smatra se najznačajnijim predstavnikom srpskog suvremenog pjesništva. Odrastao je u Beogradu i ondje studirao medicinu. Neko je vrijeme radio kao liječnik, potom kao dramaturg u Beogradskom narodnom pozorištu te kao lektor u izdavačkoj kući Prosveta. Godine 1952. debitirao je svojom legendarnom zbirkom 87 pesama, s kojom je postao poznat kao radikalni "modernist" jugoslavenskog pjesništva. On i njegov prevoditelj Peter Urban dobili su 2003. Nagradu grada Münstera za evropsku poeziju. Miodrag Pavlović umro je u augustu 2014. u Tuttlingenu na jugu Njemačke.