Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Tuckermann, Anja

.

tuckermann anjaAnja Tuckermann rođena je 1961. u Berlinu, gdje i danas živi i radi kao slobodna autorica. Piše knjige i dramske komade te tekstove za filmove i muziku. Osim toga, vodi radionice pisanja te seminare za prozu i pozorište. Zbog svog feminističkog angažmana tokom djevojaštva te zahvaljujući radu na dječjem radiju počela je pisati za mlade čitatelje. Njezina su djela prevedena na mnoge jezike, a dobila je i niz nagrada i stipendija.