Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Hosfeld, Rolf

.

hosfeld rolfRolf Hosfeld rođen je 1948. u Berleburgu. Studirao je germanistiku, političke znanosti i filozofiju u Frankfurtu na Majni i Berlinu te je doktorirao s temom o Heinrichu Heineu. Hosfeld je bio lektor u jednoj izdavačkoj kući, bio je urednik časopisa „Merian“, urednik rubrike za kulturu časopisa „Woche“ u Hamburgu te filmski i televizijski producent u Berlinu. Osim što je autor različitih televizijskih dokumentaraca o suvremenoj historiji, objavio je nekoliko knjiga, između ostalih, i biografiju filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela te knjigu Operation Nemesis. Die Türkei, Deutschland und der Völkermord an den Armeniern [Operacija Nemesis. Turska, Njemačka i genocid nad Armencima].