Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Melnicu, Roxana

.

melnicu roxanaRoxana Melnicu rođena je 1973. u Rumunjskoj. Studirala je psihologiju u Bukureštu te psihoanalizu i psihopatologiju u Parizu. S njemačkog je prevela djela s područja psihologije, a između ostalih i djela Sigmunda Freuda, Gottfrieda Fischera, Petera Riedessera, Wolfganga Mertensa, Fritza Riemanna i Ralfa Vogela te filozofska razmatranja Josefa Piepera, Anselma Grüna, Otta Weiningera i Günthera Andersa. Prevodi i s engleskog te je prevela, između ostalih, i djela Johna S. Kafke, Shere Hite, Philipa Zimbarda, Paula Martina, Cordelie Fine i Patricie Pearson. Roxana Melnicu autorica je jednog djela o Leonardu da Vinciju.