Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

BETON International: 1914 – Hundert Jahre danach (1. Jahrgang, Nr. 1)

ur. Alida Bremer, Saša Ilić.

z09 betonOd 2010. uz TRADUKI-jevu potporu u sklopu Lajpciškog sajma knjige izlazi posebno njemačko izdanje srpskog kulturnog podliska BETON, koji se kritički bavi književnim, kulturnim i društvenim temama. To je izdanje 2014. objavljeno prvi put s naslovom BETON International i u visokom tiražu štampano kao prilog novina Tageszeitung iz Berlina. U povodu godišnjice početka Prvog svjetskog rata prilog je bio posvećen tome kako su se u 2014. godini atentatom u Sarajevu bavili autorice i autori iz Jugoistočne Europe.

Novine za književnost i društvena pitanja BETON International: 2014 – Hundert Jahre danach (1. Jahrgang, Nr. 1)/ BETON-International: 2014. – Sto godina poslije (1 izdanj., br. 1.), izdavači: Udruga RK LINKS iz Beograda i KURS iz Splita, izdane su u povodu Lajpciškog sajma knjige 2014. (PDF-Ausgabe).