Štampa

Cami, Aida

.

cama aidaAida Cama rođena je 1968. u Tirani. U Tirani je 1991. završila studij metalurgije. Godine 1997. apsolvirala je dugoročni program ekonomskog menadžmenta neprofitne Udruge Carl-Duisberg iz Kölna/Carl-Duisberg Gesellschaft Köln. Od 2000. do 2002. na Dunavskom univerzitetu  u Kremsu stekla je titulu mastera na naprednom studiju novinarstva. Nakon toga je u Frankfurtu na Odri pohađala postdiplomski studij "Transformacije medija u Zapadnoj i Istočnoj Europi". Aida Cama radila je za albansku novinsku agenciju ATA, Deutsche Welle u Tirani i za ORF. Od 2002. do 2005. živjela je kao slobodna novinarka i prevoditeljica u Berlinu. Od 2005. do 2013. bila je urednica albanskog uredništva Radija Deutsche Welle. Osim nekoliko filmova i dramskog komada Mauerkinder [Djeca zida] Aida Cama prevela je na albanski knjigu Arme Roma, böse Zigeuner [Jadni Romi, zli Cigani].