Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Čolović, Nikola

.

colovic nikolaNikola Čolović rođen je 1969. u Beogradu u Jugoslaviji, gdje je živio do dvanaest godine kada je 1981. preselio u Hamburg. Ondje je maturirao i nakon odsluženja civilnog vojnog roka na Univerzitetu u Hamburgu studirao najprije historijsko-komparativnu i opću lingvistiku te anglistiku, a poslije je težište studija prebacio na talijanski jezik i književnost i filozofiju. Za vrijeme studija i nakon njega radio je kao slobodni prevoditelj za različita poduzeća i prevodilačke urede u Njemačkoj, a od 2006. do 2009. radio je u Kini. Od 2006. prevodio je eseje svoga oca Ivana Čolovića sa srpsko-hrvatskog na njemački, između ostalih i zbirku eseja „Kulturni teror na Balkanu“, koja je 2011. objavljena na njemačkom.