Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Löwith, Karl

.

loewith karlKarl Löwith rođen je 1897. u Münchenu. Studirao je filozofiju i biologiju u Münchenu i  Freiburgu kod Edmunda Husserla i njegova asistenta Martina Heideggera te kod zoologa  Hansa Spemana. Po povratku u München Löwith je 1923. doktorirao kod Moritza Geigera sa studijom Auslegung von Nietzsches Selbst-Interpretation und von Nietzsches Interpretationen [Tumačenje Nietzscheove samointerpretacije i Nitzscheove interpretacije]. Nakon profesorsko-predavačkog rada na jednom imanju u Meklenburgu 1924.  pridružio sa Heideggeru u Marburgu, gdje se sprijateljio s Leom Straussom, Gerhardom Krügerom i Hansom-Georgom Gadamerom. Habilitirao je 1928. kod Heideggera s radom fenomenološke tematike naslova Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen [Individuum u ulozi čovjeka]. Predavačku licencu oduzeli su mu 1935. zbog njegova jevrejskog porijekla. Godinu dana prije toga Löwith je emigrirao u Rim. Godine 1936. dobio je profesuru na Carskom univerzitetu u Sendaiu (Japan). U SAD je Löwith preselio 1941. Zahvaljujući posredovanju Paula Tillicha i Reinholda Niebuhra zaposlio se na Teološkom fakultetu  u Hartfordu. Löwitha su 1949. pozvali u New York da predaje na New School for Social Research. Kad se 1952. vratio u Njemačku, ponudili su mu mjesto predavača u Heidelbergu, gdje je radio do svog umirovljenja 1964. Karl Löwith umro je 1973. u  Heidelbergu.