Štampa

Sebald, W.G.

sebald wgW. G. Sebald rođen je 1944. u Wertachu, studirao je germanistiku u Freiburgu u  Breisgauu i na Univerzitetu Fribourg u Švicarskoj. Emigrirao je u Englesku 1966., gdje je 1973. doktorirao radom o Döblinu. Habilitirao je 1986. na Univerzitetu u Hamburgu. W.G. Sebald 1989. osnovao je British Centre for Literary Translation pri Sveučilištu East Anglia u Norwichu. Počinje objavljivati krajem 80-ih; njegovo je književno djelo u Njemačkoj na početku jedva primijećeno, za razliku od Engleske, Amerike i Francuske, gdje se o njemu govori kao o kandidatu za Nobelovu nagradu. W.G. Sebald je 1996. primljen u Njemačku akademiju za jezik i poeziju, a 1998. u Bavarsku akademiju lijepih umjetnosti. Sebald se zalagao za jačanje germanistike u Velikoj Britaniji i prenošenje njemačke književnosti na englesko govorno područje. 2001. poginuo je u prometnoj nesreći nedaleko od svog stana.  

www.wgsebald.de