Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Vizualne komunikacije – uvod

Paić, Žarko.

311 paicU ovoj teoretskoj studiji Žarko Paić razvija nov pristup pojmu vizualne komunikacije. Pritom napušta tradicionalni semiotički odnos između slike i značenja u virtualnom prostoru digitalne kulture. Na tragu Mitchellovih, Manovichevih i Merschovih teorija medija ukazuje na temeljni problem kritičkog razmišljanja – vizualnu konstrukciju kulture kao komunikacijskog produkta – i zalaže se za novu interdisciplinarnu nauku i medijalne slikovne komunikacije.

Vizualne komunikacije – uvod Žarka Paića u makedonskom prijevodu (probni ulomak) Safeta Ahmetija s naslovom Визуелни комуникации - вовед objavljen je kod izdavača Goten iz Skopja.