Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Ahmeti, Safet

ahmeti safetSafet Ahmeti rođen je 1967. u Makarskoj (Hrvatska). U svom doktorskom radu bavi se suvremenom umjetnošću i antropologijom. Od 2003. do 2008. predavao je na Univerzitetu u Tetovu vizualnu kulturu i komunikacije. 2011. pokrenuo je partnerstvo  između Centra za vizualne studije  u Zagrebu (CVS) i Centra za vizualne studije u Skopju i preuzeo njegovo vođenje. U sklopu razvoja programskih sadržaja Centra zalaže se između ostaloga i za prijevode relevantnih naslova. Centar za vizualne studije u Skopju dio je mreže "Visual culture in Europe" te "International Association for Visual Culture".