Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen

Sloterdijk, Peter.

299 sloterdijk gottes eiferSukobi između religija koje imaju zajedničko porijeklo, dakle Abrahamovih religija, više nego ikada prije određuju našu sadašnjost. Peter Sloterdijk u svom se eseju ponajprije bavi pitanjem koji su to političko-socijalni te psiho-dinamički preduvjeti koji utječu na nastanak monoteizma. Suprotstavljajući se politeizmu drevnih razvijenih kultura Egipćana, Hetita i Babilonaca nastao je židovski monoteizam  kao teologija protesta. I dok je religija u judaizmu ograničena na vlastiti narod, kršćanstvo je razvilo univerzalnu apostolsku evanđeosku poruku. Islam je zaoštrio ofenzivni univerzalizam i pretvorio ga u neku vrstu militarističko-političke ekspanzije. Te su tri religije danas pozvane da umjesto da mirno koegzistiraju međusobno razgovaraju.

Knjiga Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen Petera Sloterdijka u bosanskom prijevodu (Leseprobe) Nadežde Čačinovič s naslovom Božja revnost. O borbi triju monoteizama izašla je kod izdavača Bosansko narodno pozorište iz Zenice.