Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Kermani, Navid

kermani navid by villa massimo© Villa MassimoNavid Kermani rođen je 1967., univerzitetski je profesor orijentalistike i do 2003. bio je naučni istraživač na određeno na Naučnom kolegiju u Berlinu. Danas živi kao slobodni pisac u Kölnu. Za svoje akademsko i književno djelo višestruko je nagrađivan. Član je Njemačke Akademije za jezik i poeziju te Njemačke islamske konferencije. U Kući svjetskih kultura u Berlinu od 2008. ima status trajnog naučnog suradnika. Godine 2009. postao je trajni naučnik suradnik na Kulturno-naučnom institutu u Essenu te je izabran za člana Akademije nauka u Hamburgu.

internetska stranica