Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Anastasijević, Maja

anastasijevic majaMaja Anastasijević rođena je 1965. u Beogradu, studirala je njemački jezik i književnost na Filološkom fakultetu u rodnom gradu. Od rujna 1986. do lipnja 1987. apsolvirala je dio predmeta na Katedri germanistike na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu. Nakon završetka studija 1988. predavala je njemački na narodnom sveučilištu „Kolarac“ u Beogradu, a  nakon toga je radila kao prevoditeljica u beogradskom poduzeću za unutarnju i vanjsku trgovinu „Zastavaimpex“. Danas je prevoditeljica u dnevnim beogradskim novinama „Blic“.

Maja Anastasijević prevela je knjige i tekstove različite tematike. U sklopu projekta „Literaturexpress 2000“ sa srpskog na njemački prevela je pripovijetke različitih autora i obrnuto. Tokom njezine dugogodišnje suradnje s izdavačem „Clio“ prevela je više knjiga s najrazličitijih područja, između ostalih, „Die neun Träume des Dschingis Khan“  [Devet snova Džingis kana] Galsana Chinaga i „Offenes Tor nach Osten: Europas große Chance“ [Otvorena vrata Istoka: velika prilika za Europu] Erharda Buseka.