Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Tačeva, Rosica

305 tacheva rossitsaRosica Tačeva rođena je 1946. u Sofiji. Pohađala je englesku gimnaziju i u svom rodnom gradu studirala francusku filologiju. Dosad je prevela više od pedeset knjiga Balzaca, Maupassanta, Flauberta, Célinea, Alberta Cohena, San Antonia, Jeana Jeuneta, Kundere, Ciorana i druge.

Autorica je triju knjiga: За дипломатите и хората [O diplomatima i ljudima, 1998.], Домашен апокалипсис  [Kućna apokalipsa, 2000.], Колкото до шотландеца [So much for Scottie, 2010]. Za svoje prijevode dobila je nekoliko nagrada Bugarskog društva prevoditelja: za Flaubertov roman Bouvard i Pecuchet 1985., za roman Louisa-Ferdinanda Célinea Putovanje nakraj noći 1996., za Sveske iz Talamanke Emila Ciorana 2006. i za roman Mandarini Simone de Beauvoirs 2013. Za roman Колкото до шотландеца [Toliko o Scottie] dobila je 2010. Nagradu Helikon.