Štampa

Maissen, Thomas

maissen thomasThomas Maissen rođen je 1962. u Zürichu. Od 1981. do 1989. studirao je historiju, latinski i filozofiju na Univerzitetu u Baselu, te u Rimu i Ženevi. Doktorirao je 1993. kod Hansa Rudolfa Guggisberga u Baselu radom o Francuskoj povijesti u talijanskih autora u 15. i 16. stoljeću. Od 1993. do 1995. bio je naučni asistent na Univerzitetu u Potsdamu, a od 1996. do 2004. suradnik Neue Zürcher Zeitung za povijesne analize. Habilitirao je 2002. na Univerzitetu u Zürichu. Od 2002. do 2004. Maissen je kao stipendist SNF-a (Švicarskog nacionalnog fonda) imao profesuru na Univerzitetu u Luzernu.

Od zimskog semestra 2004./05. na Univerzitetu Heidelberg sa statusom redovnog profesora predaje noviju historiju s težištem na ranom novom vijeku. Maissen je od 2007. član Heidelberške akademije nauka. Bio je 2009. gostujući profesor na EHESS-u u  Parizu, a 2010. „gostujući istraživački stipendist“ na Institute for Advanced Study u  Princetonu u New Jerseyju. Težišta njegova istraživačkog rada su povijest historiografije, povijest političkog mišljenja, povijest mentaliteta, povijesne slike, povijest Švicarske te povijest obrazovanja i školstva. Od 1. rujna 2013. vodi Njemački institut za povijest u Parizu (DHIP).