Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Groebner, Valentin

groebner valentinValentin Groebner rođen je 1962. u Beču. Nakon studija u Beču, Marburgu i Hamburgu i doktorata u Bielefeldu (1991.) habilitirao je 1998. na Sveučilištu u Baselu. 1996./97. bio je istraživački stipendist na Berlinskom znanstvenom kolegiju, 1999. stipendist programa Jean Monnet na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci, 1999./2000. Bio je gostujući profesor Odsjeka za povijest umjetnosti na Harvardskom univerzitetu, u proljeće 2001. gostujući profesor na École des Hautes Études en Sciences Sociales u Parizu, a od 1999. do 2001. bio je član radne grupe "The Moral Authority of Nature" i u ljeto 2001. gostujući profesor na Max Planck-Institutu za povijest znanosti u Berlinu.

Valentin Groebner član je švicarskog „Društva za ekonomsku i sociološku historiju“ i suurednik Časopisa za povijest ideja.

Od marta 2004. Valentin Groebner profesor je srednjovjekovne povijesti i renesanse na Univerzitetu u Luzernu..