Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Blenchea, Octavian

blenchea octavianOctavian Blenchea rođen je 1975.u Transilvaniji, studirao je rumunjski i francuski jezik i književnost u Bukureštu. U diplomskom radu bavio se kulturnom renesansom Balkana nakon pada Osmanskog carstva. U Skopju i Tirani studirao je makedonski i albanski jezik, književnost i kulturu. Kod Baricada, prvog nezavisnog medijskog koncerna osnovanog nakon pada komunizma u Rumunjskoj, započeo je dugogodišnju novinarsku karijeru. Od 1996. prevodi s albanskog, makedonskog, francuskog i engleskog na rumunjski. Između ostalih, preveo je i djela Gastona Bachelarda, Francka Pavloffa, Mitrusha Kutelija, Fatosa Arapija, Lidije Dimkovske i Goce Smilevskog. Trenutačno živi i radi u Montrealu u Kanadi.