Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Gnosis und Christentum

Markschies, Christoph.

291 markschies gnosisGnoza je do danas  jedna od najprivlačnijih oblika religije. Istodobno je još uvijek sporno kako je nastala  i kako se razvijala u antičko doba. U ovom djelu Christoph Markschies predstavlja nam neke od svojih novijih opće razumljivih studija. U njemu se, između ostaloga, bavi središnjim pitanjem, a to je, koju funkciju u gnostičkim tekstovima ima opsežno mitološko pripovijedanje, kako to da su se gnostici koristili slikovnicama, i što je filozofima religije i tada i danas  bilo toliko privlačno u tom pokretu. Markschies pod gnozom razumijeva prvi pokušaj stvaranja filozofije kršćanske religije, koji je propao zbog unutarnjih sistemski problema, ali taj je neuspio pokušaj bio toliko veličanstven da je gnoza kao religija postala neobično uspješna i uspjela se održati do danas.

Gnosis und Christentum Christopha Markschiesa u hrvatskom je prijevodu (probni odlomak) Alena Kristića s naslovom Gnoza i kršćanstvo objavljen kod izdavača Ex Libris iz Rijeke.

Recenzije: zarez.hr