Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Kristić, Alen

kristic alenAlen Kristić rođen je 1977. u Sarajevu, magistar je teologije i suosnivač međunarodnog teološkog časopisa Concilium za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Radi kao urednik tog časopisa te radi i za magazin za političku kulturu i društvena pitanja Status iz Mostara i časopis Bobovac iz Vareša. U težišta njegova naučnog rada su mirovni potencijal religija, svjetski etos, dijalog između kršćanstva i islama, politička teologija, oblikovanje religioznog na ostacima socijalizma, uloga žene u sferi religioznog i teologija oslobođenja. Alen Kristić objavio je više naučnih knjiga i prevodi s njemačkog i engleskog. U njegove prijevode ubraja se Ethik [Etika] Dietricha Bonhoeffera i Gnosis und Christentum (naslov hrvatskog prijevoda: Gnoza i kršćanstvo) Christopha Markschiesa.