Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Markschies, Christoph

markschies christoph by HU Berlin© HU BerlinChristoph Markschies rođen je 1962. u Berlinu, studirao je evangeličku teologiju, klasičnu filologiju u Marburgu, Jeruzalemu, Münchenu i Tübingenu. Doktorirao je 1991., habilitirao je 1994., a nakon profesura u Jeni (1994. – 2000.) i Heidelbergu (2000. – 2004.) godine 2004. postao je profesor starije crkvene povijesti na Humboldtovu univerzitetu u Berlinu. Od 2006. – 2010. bio je rektor tog univerziteta,  a od 2012. je prorektor Berlinsko-brandenburške akademije nauka. Nagradu Leibniz dobio je 2001.