Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Das Handwerk der Freiheit

Bieri, Peter (Mercier, Pascal).

284 bieri das handwerk der freiheitŠto znači biti slobodan? Postoji li apsolutna sloboda volje? Filozof Peter Bieri, kao da je na pozornici, daje nam različite odgovore na pitanje o slobodnoj volji: u kratkim prizorima što se brzo izmjenjuju naizgled prisilnu predodžbu o slobodi tako dugo dovodi u proturječja dok se na kraju doista ne počinju nazirati principi stvarne slobode.

Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens Petera Bierija u bosanskom prijevodu (probni odlomak) Sulejmana Boste s naslovom Zanat slobode. O otkriću vlastite volje objavljen je kod izdavača Šahinpašić iz Sarajeva.