Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Bieri, Peter

bieri peter© Peter HassiepenPeter Bieri rođen je 1944. u Bernu, studirao je indologiju, anglistiku, filozofiju i grčku u Londonu i Heidelbergu. Nakon doktorata 1971. i istraživačkih boravaka u Berkeleyju i Harvardu (1973. – 1975.) habilitirao je 1981. u Heidelbergu. Od 1993. predavao je, između ostalog, u Hamburgu, Heidelbergu, Berlinu, Bielefeldu i Marburgu. Od 1993. profesor je filozofije na Otvorenom univerzitetu u Berlinu. Osim mnogobrojnih naučnih radova, u kojima se bavi filozofijom duha, spoznajom i jezikom, objavio je pod pseudonimom Pascal Mercier nekoliko romana. Romanom Nachtzug nach Lissabon [Noćni voz za Lisabon] 2004. postao je jedan od najčitanijih autora.