Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Rešicki, Delimir

resicki delimirDelimir Rešicki rođen je 1960. u Osijeku, gdje i danas živi i radi kao urednik za područje kulture u dnevnim novinama Glas Slavonije. Piše prije svega liriku, ali i prozu, eseje i kritike. Njegove su pjesme uvrštene u mnogobrojne monografije i prevedene su na više jezika.