Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Sundhaussen, Holm

sundhaussen_holm
© privat
Roden je 1942. godine. Nakon studija u Minhenu i habilitacije u Göttingenu, od 1988. profesor je jugoistocne evropske historije na Institutu za istocnu Evropu na Slobodnom Univerzitetu u Berlinu, a od 1998. jedan je od direktora Berlinskog kongresa za komparativnu evropsku historiju. (Su)Izdavac je mnogih edicija i casopisa, a autor mnogoborjnih naucnih radova na temu historije jugoistocne Evrope, posebno nekedašnjeg jugoslovenskog podrucja u IXX i XX vijeku.