Štampa

Sulzer, Alain Claude

sulzer alain claude by julia baierAlain Claude Sulzer rođen je 1953. u Riehenu pokraj Basela, školovani je bibliotekar i živi kao slobodan pisac u Baselu, Berlinu i Elzasu. Od 1977. do 1997. živio je i u Düsseldorfu, Bremenu, Kölnu i Bochumu. Njegovo je djelo poznato u međunarodnim okvirima a obuhvaća mnogobrojne romane. U Francuskoj je za svoj roman Ein perfekter Kellner [Savršeni konobar] u konkurenciji s, između ostalih, Ianom  McEwanom, Richardom Fordom, Don DeLillom, Denisom Johnsonom dobio nagradu Médicis étranger 2008., a knjiga je postala bestseler. Osim toga, dobio je Nagradu Hermann Hesse (2009.) i Nagradu za kulturu grada Basela (2013.).

http://alainclaudesulzer.ch