Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Moses der Ägypter

Assmann, Jan.

273 assmann mojsijeMojsije: osnivač judeo-kršćanstva, Herod staroegipatske mudrosti, revolucionarni zakonodavac. Jan Assmann, egiptolog i historičar religije, pripovijeda nam o tumačenjima Mojsijeva lika, koja su uvijek ujedno bila i tumačenja vlastite epohe –  fiziognomija zapadne civilizacije. "Ta zadivljujuća suverena knjiga fascinira likovima o kojima piše i pričama vezanim uz njih." (Frankfurter Rundschau).

Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur Jana Assmanna u hrvatskom prijevodu (probni ulomak) Kirila Miladinova s naslovom Mojsije Egipćanin. Dešifriranje traga u pamćenju objavljen je kod izdavača Izdanja Antibarbarus iz Zagreba.