Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Münkler, Herfried

muenkler_herfried
© privat
Herfried Münkler, roden je 1951. godine. Profesor je na katedri za politicke nauke na berlinskom Humboldt Univerzitetu i clan je Akademije nauka Berlin-Brandenburg. Istaknuo se mnogim studijama o politickoj idejnoj historiji i o teoriji rata. Nemali broj njih su u meduvremenu standardna literatura, poput "Macchiavelli" (1982.), "Nasilje i red" (1993.), "Novi ratovi" (2002.), "Novi zaljevski rat" (2003.) i "Imperije" (2005.).