Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Minenfeld Balkan. Der unruhige Hinterhof Europas

Ihlau, Olaf; Mayr, Walter.

261 minenefeld balkanU svojoj knjizi Walter Mayr i Olaf Ihlau izvješćuju o Balkanu, opisuju život ljudi i pokazuju što će se dogoditi budu li se ponovno rasplamsala još uvijek prisutna stara neprijateljstva. Nakon sloma Jugoslavije i ratova koji su nakon toga uslijedili još uvijek postoji prijetnja da se Pandorina kutija na Balkanu ponovno otvori. Strateški interesi, miješanje vanjskih sila, pogotovo sve veće rivalstvo između Rusije i SAD–a mogli bi biti uzrok novih napetosti. Osim toga, mreža organiziranog kriminala sa svojom trgovinom drogom, ljudima i oružjem na Zapadnom Balkanu mogla bi postati ozbiljna prijetnja sigurnosti Evropske Unije.

Minenfeld Balkan. Der unruhige Hinterhof Europas [Minsko polje Balkan. Nemirno stražnje dvorište Europe] od Olafa Ihlaua i Waltera Mayra u bugarskom prijevodu  (probni ulomak) Totke Ivanove Monove s naslovom Балканите – минно поле. Размирният заден двор на Европа objavljen je kod izdavača Paradox iz Sofije.