Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Mayr, Walter

mayr walterWalter Mayr rođen je 1960. Aichachu. Već dva desetljeća radi za tjednik Spiegel, njegova tematska težišta su Balkan i Istočna Evropa. Walter Mayr vodio je Bečki ured Spiegel i njegovo predstavništvo u Moskvi. Nakon raspada Varšavskog Pakta i izbijanja ratova u bivšoj Jugoslaviji proputovao je Jugoistočnu Evropu više desetaka puta. Godine  2005. dobio je nagradu Henri Nannen.