Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Nikolaidis, Jovan

nikolaidis jovanJovan Nikolaidis rođen je 1950. u Ulcinju; od 1974. radio je u Sarajevu za dnevne novine Oslobođenje. Početkom 1990–ih vratio se u rodni grad Ulcinj i otada se posvetio kulturnom dijalogu između Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije. Osnovao je izdavačku kuću Plima i pokrenuo crnogorsko-albanski časopis za kulturu  Plima-Batica. Osim toga pokretač je i izdavač prvog magazina na albanskom jeziku u Crnoj Gori Kronika. U njegova najvažnija spisateljska djela ubrajaju se romani Velaskez i Valdinos 33, kronike Ulcinjska pisma i Fosforne brojanice te njegovi politički komentari  Crnogorska krivica u kojima se bavi pitanjem crnogorske krivnje.