Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Bozhikova, Vanina

bozhikova vaninaVanina Bozikova rođena je 1975. u Plevenu (Bugarska). Doktorirala je s disertacijom s područja rumunjske književnosti. Trenutačno predaje književno prevođenje i suvremeni rumunjski jezik i književnost na sveučilištu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji. Prevela je više suvremenih rumunjskih autora na bugarski, između ostalih: Iona Luca Caragialea, Ioana Slavicija, Ștefana Bănulescua, Ioana Groșana, Noru Iuga, Mircea Cărtărescua i Cezara Paula-Bădescua.