Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Langer, Benjamin

langer benjaminBenjamin Langer rođen je 1976. u Erlangenu, studirao je germanistiku i historiju umjetnosti u Bambergu i Budimpešti. Od 2005. do 2006. bio je lektor  Zaklade Robert Bosch, a od 2006. do 2009. lektor u sklopu DAAD-a (Deutscher Akademischer Austauschdienst/Njemačke službe za akademsku razmjenu) na Sveučilištu „Sveti Ćiril i Metod“ u Skopju, Makedoniji. Otada Benjamin Langer s obitelji živi u Berlinu. Između ostaloga, radi kao honorarni predavač na Institutu za njemačku i nizozemsku filologiju  Slobodnog univerziteta u Berlinu, predaje njemački kao strani jezik i prevodi s makedonskog na njemački (dosad je, između ostalih, preveo tekstove Goce Smilevskog, Vlade Uroševića, Venka Andonovskog, Vladimira Martinovskog, Roberta Alagjozovskog i Igora Isakovskog).