Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Brater, Jürgen

brater_juergen
© Walter Breitinger
Dr. Jürgen Brater, roden 1948. u Istocnoj Friziji, diplomirao je i doktorirao 1972. medicinu i stomatologiju na univerzitetu u Erlangenu. 1976. godine otvara privatnu stomatološku ordinaciju u Aalenu. Od 1987. predaje na strukovnim školama u Schondorfu i Ellwangenu. Kao profesor biologije na vecernjoj gimnaziji u Ostwürttembergu radi od 2003. godine, a autor je i za dva strucna casopisa. Dosadašnje publikacije: Leksikon za pacijente/Lexikon für Patienten (IK Ullstein), Knaurov veliki leksikon zdravlja/Knaurs Großes Gesundheitslexikon (IK Droemer-Knaur), Leksikon zagonetnih tjelesnih procesa/Lexikon der rätselhaften Körpervorgänge (IK Eichborn), Leksikon zabluda o seksu/ Lexikon der Sexirrtümer (IK Eichborn), Poslije vina se ne pije pivo/ Bier auf Wein, das lass sein (IK Eichborn), Generacija Buba/ Generation Käfer (IK Eichborn), Zanimljiv svijet u brojkama/ Kuriose Welt in Zahlen (IK Eichborn).