Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Marinova, Svetla

marinova svetlaSvetla Marinova  rođena je 1964., studirala je sociologiju na Sveučilištu "Sv. Kl. Ohridski" u Sofiji. Nakon postodiplomskog studija s područja kulturalne sociologije u Berlinu je upisala doktorat i doktorirala je 1997. Od 1999. predaje na univerzitetu u rodnoj Sofiji i angažira se u mnogobrojnim istraživačkim projektima. Boravila je na mnogim istraživačkim stipendijama u Berlinu i drugim njemačkim gradovima. Svetla Marinova obavljuje monografije, studije i članke te prevodi stručnu literturu s njemačkog na bugarski. Među njezinim prijevodima su i oni djela Sigmunda Freuda, Ulricha Becka, Waltera Benjamina, Norberta Eliasa i Elisabeth Ströker.