Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Risikogesellschaft

Beck, Ulrich .

205 beck"Naše stoljeće nije baš oskudijevalo katastrofama: dva svjetska rata, Auschwitz, Nagasaki, potom Harrisburg, Bhopal i Černobil. To nas prisiljava na oprezan odabir riječi i izoštrava pogled za povijesne posebnosti. Bol, nevolja, nasilje, koje je čovjek nanio drugom čovjeku  dosad je poznavala samo kategorija „drugoga” − Židova, crnačkog stanovništva, žena, azilanata, disidenata, komunista itd."

Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne [Društvo rizika. Put u drugu modernu] Ulricha Becka u bugarskom je prijevodu (probni ulomak) Svetle Marinove s naslovom Рисковото общество. По пътя към една друга модерност objavljen kod izdavača Critique & Humanism – KX iz Sofije.