Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Beyer, Marcel

beyer_marcel
© juergen-bauer.com
Marcel Beyer roden je 1965. u Tailfingenu, studirao je germanistiku, anglistiku i književnost u Siegenu. Magistarsku titulu stekao je 1992. radom o Friederike Mayröcker. Od 1989. na Sveucilištu Siegen zajedno s Karlom Rihom izdavao je biblioteku „Zaboravljeni autori moderne“. Od 1990. do 1993. radio je kao lektor u književnom casopisu Konzepte. Od 1992. do 1998. objavljivao je u muzickom casopisu Spex. 1996. i 1998. boravio je kao “writer in residence” na Londonskom univerzitetu te na Univerzietu Warwick u Coventryu. Marcel Beyer objavio je izmedu ostalog i niz zbirki pjesama i niz romana te dobio mnogobrojne književne nagrade.