Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Hacker, Katharina

hacker katharina by www.schwichow.de© www.schwichow.deKatharina Hacker rođena je 1967. u Frankfurtu na Majni gdje je i odrasla. U Freiburgu i Jeruzalemu studirala je filozofiju, povijest i judaistiku. Nekoliko je godina radila u Izraelu, a od 1996. kao autorica živi u Berlinu. Njezin roman Die Habenichtse [Sirotinja] dobio je 2006. Njemačku književnu nagradu.