Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Muhamedagić, Sead

muhamedagic sevadSead Muhamedagić rođen je 1954. u Skokovima kraj Cazina (Bosna i Hercegovina), studirao je germanistiku i jugoslavistiku u Zagrebu, nakon čega stručno usavršavanje završava u Beču. Danas živi i radi kao slobodni književni prevoditelj, publicist i pjesnik u Zagrebu i kao honorarni predavač na Pedagoškom fakultetu u Grazu. Kao prevoditelj najviše se bavi novijom austrijskom književnošću (između ostalih, Schnitzlerom, Krausom, Hofmannsthalom, Horváthom, Bernhardom, Kappacherom, Handkeom, Turrinijem, Mittererom, Jelinek, Fianom, Schwabom, Hotschnigom i Wogrollyjem). Godine 2001. dobio je Austrijsku državnu nagradu za književno prevođenje „Translatio“ (Klagenfurt), a 2011. Nagradu Iso Velikanović (Zagreb).