Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Zashev, Dimitar

zashev dimitarDimitar Zashev radi u Sofiji kao znanstvenik i prevoditelj. Od 1967. do 1980. studirao je u Sofiji i Leipzigu filozofiju, povijest i društvene znanosti. Danas predaje na više sofijskih fakulteta, i to filozofiju, kulturalne studije i estetiku. Član je Društva Hegel, Simmel i Schelling, Društva za analizu egzistencije iz Beča i nekoliko bugarskih filozofskih društava, a publicirao je mnogobrojne znanstvene rasprave prije svega s područja filozofije povijesti. Dimitar Zashev preveo je na bugarski Heideggera, Lukácsa i Jaspersa.