Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Mindova, Liudmila

mindova liudmilaLiudmila Mindova rođena je 1974. u gradu Ruse (Bugarska). Studirala je slavenske jezike u Sofiji, a 2006. stekla je zvanje doktora. Danas radi kao znanstvena suradnica na Institutu za balkanske studije i Centru za trakologiju Bugarske akademije znanosti. Liudmila Mindova objavila je zbirku pjesama (Blus po nikoe vreme, izdavač  Siela, Sofija 2010.) i jednu monografiju hrvatskom barokom pjesniku Ivanu Gunduliću. Osim toga, sa srpskog, hrvatskog i slovenskog prevela je mnoge knjige, između ostalih, djela Danila Kiša, Dubravke Ugrešić i Josipa Ostija.