Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Aescht, Georg

aescht georgGeorg Aescht rođen je 1953. u Zeidenu, Transilvaniji, Rumunjska; nakon studija germanistike i anglistike na Sveučilištu u Klausenburgu/Cluju u istom transilvanijskog gradu radio je kao nastavnik na njemačkoj gimnaziji. Osim što je pisao književno-kritičke članke u njemačkim publikacijama prevodio je rumunjske autore i sudjelovao u pisanju gimnazijskih udžbenika njemačke književnosti. Sa suprugom i kćeri 1984. emigrirao je u Saveznu Republiku Njemačku. Nakon što je sedam godina radio kao korektor u slagarnici, prešao je na mjesto urednika jedne bonnske Zaklade istočnonjemačkog kulturnog vijeća, gdje trenutačno redigira „kulturno-političku korespondenciju“. Osim što je djelovao kao feljtonist i publicist, s rumunjskog i francuskog na njemački je preveo Iona Agarbiceanua, Carmen Francescu Banciu, Filipa Floriana, Normana Manea, Gellua Nauma, Alexandra Papiliana, Andreija Plesua, Mihaila Sebastiana i Alexandra Vona te je uredio mnoge publikacije.