Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Od socijalizma do Evropske unije

Roth, Klaus.

230 rothKlaus Roth, umirovljeni profesor etnologije/evropske etnologije, bavio se, između ostalog, istraživanjima s područja kulturalnog identiteta, vlastitom slikom o sebi i slikom o Evropi, koje postoje u jugoistočnoj Evropi te pitanjima EU-integracija u jugoistočnoj Evropi. Izbor iz tih eseja objavljen je u ovom izdanju na srpskom jeziku.

Izbor eseja Od socijalizme do Evropske unije Klausa Rotha u srpskom prijevodu (probni ulomak) Aleksandre Kostić objavljen je kod izdavača Biblioteka XX. vek iz Beograda.