Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Roth, Klaus

Super User.

roth klausKlaus Roth rođen je 1939. u Hamburgu. Bio je profesor na Institutu za etnologiju/ Europska etnologija Sveučilišta Ludwig Maximilian u Münchenu i gostujući profesor na Odsjeku za antropologiju Sveučilišta Berkeley. Za svoj znanstveni rad dobio je mnoge nagrade. U područje njegova naučnog istraživanja spadaju popularna kultura, između ostalog,  Jugoistočne Evrope, interkulturalna komunikacija, nacionalni identitet i odnos prema strancima, „zamišljanje Evrope“ u Jugoistočnoj Evropi, socijalistička svakodnevna kultura u tranzicijskim zemljama i „europeiziranje odozdo“ u zemljama Jugoistočne Evrope.