Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Träume

Benjamin, Walter.

247 benjamin traeumeKnjiga je to Waltera Benjamina koja ga predstavlja i kao velikog sanjara i kao značajnog teoretičara sna. Ona otkriva dosad nepoznata područja njegova rada, a koja su, ipak, imala ključno značenje za njegovo pisanje i razmišljanje. Prvi dio sadrži Benjaminove zabilješke o vlastitim snovima, a drugi dio sadrži njegova teorijska razmatranja o snovima, koja obuhvaćaju paletu od kratkih aforizama preko opširnih razmatranja literature o snovima i povijesnoj dimenziji snova do političke koncepcije „usnulog kolektiva“ i njegova buđenja.

Knjiga Träume [Snovi] Waltera Benjamina u rumunjskom je prijevodu (probni ulomak) Andreija Anastasescua s naslovom Vise objavljena kod izdavača Editura ART iz Bukurešta.