Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Leica Format

Drndić, Daša.

233 drndic„Roman Leica Format Daše Drndić izazvao je veliku pozornost, a sama autorica karakterizira ga kao primjer postmodernog šizofrenog pripovijedanja. Protagonistica izlomljenog identiteta iz hrvatske Rijeke kreće se kroz 20. stoljeće prepuno užasa. Podnaslov romana je „Fuga“, pa se tako autorica igra s različitim značenjima te riječi: kontrapunktalna glazbena forma, psihijatrijski pojam koji označava gubitak pamćenja, ispunjavanje pukotina žbukom kako se neka građevinska konstrukcija ne bi raspala. Sve to ima veze sa životnom pričom same autorice: Daša Drndić je Hrvatica, ali prije rata kao novinarka i spisateljica najveći dio vremena radila je u Beogradu.“ (rbb/Radio Kultur)

Roman Leica Format Daše Drndić u makedonskom prijevodu (probni ulomak) Milana Banova s naslovom Лајка формат objavljen je kod izdavača Goten iz Skopja.