Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Drndić, Daša

Super User.

drndic dasaDaša Drndić rođena je 1946. u Zagrebu. Studirala je u Beogradu, Illinoisu i Ohiju. Od 1972. do 1992. radila je kao dramska urednica na radiju Beograd. Daša Drndić se 1992. preselila u Rijeku. 1993. radila je godinu dana za UNHCR, prije nego što je 1995. sa svojom dvanaestogodišnjom kćeri otišla u egzil u Kanadu. Od 1995. do 1997. predavala je na Sveučilištu u Torontu i pisala roman Umiranje u Torontu.Daša Drndić doktorirala je s radom o Lillian Hellman, a danas predaje anglistiku u Rijeci. S engleskog je prevela mnoge ugledne autore, a piše eseje, romane i književne kritike. Njezin roman Sonnenschein (Fraktura, Zagreb 2007.) dobio je književne nagrade Fran Galović i Nagradu Kiklop za prozno djelo godine.